DEBUG2 DEBUG2 DEBUG2 http://trello.com/1/boards/UcraOqKz?fields=cards,lists,name&cards=open&card_fields=desc,idList,name,pos&card_attachments=true&card_attachment_fields=name,url,previews&lists=open&list_fields=name,id&organization=false&key=6a042c95e7f95dd31077afcb84c75fa1

Anton Sukatsch

Anton Sukatsch se narodil na Hlučínsku, v kraji, který je dodnes obýván početnou německou menšinou. Po dva dny nám ukazoval bojiště Druhé světové války, na kterých mohl jako dítě přímo sledovat bojující vojáky. Hrál si tehdy s odhozenými zbraněmi a municí a zažil řadu strašlivých chvil. Pro něj je Odra stále ještě hranicí mezi pruskou a českou kulturou.