Ewa Unger

Rodina Ewy Ungerové uprchla v prvních válečných dnech roku 1939 před postupujícími Němci ze západního Polska do Lvova (Lemberg). Odtud byla odvlečena na Sibiř na nucené práce. Po několikaleté odysei po Sovětském svazu se nakonec se svou matkou (otec a bratr mezitím zemřeli) dostala do Wroclawi, kde se již od šedesátých let angažovala ve prospěch německo-polského usmíření. Z dlouhého interview s Ewou Ungerovou jsme sestříhali tři různé filmy věnující se třem důležitým tématům: Historii Útěku do Lvova a odvlečení na Sibiř na nucené práce (1), Život a nový začátek ve Wroclawi v roce 1945 (2) a Angažovanost ve prospěch německo-polského usmíření po roce 1945 (3).