DEBUG2 DEBUG2 DEBUG2 http://trello.com/1/boards/UcraOqKz?fields=cards,lists,name&cards=open&card_fields=desc,idList,name,pos&card_attachments=true&card_attachment_fields=name,url,previews&lists=open&list_fields=name,id&organization=false&key=6a042c95e7f95dd31077afcb84c75fa1

Dobytčí transport na východ

Johannes Meyer byl coby patnáctiletý syn rolníka odveden k Rudé armádě a společně s dalšími hnal obrovská stáda koní a dobytka směrem do Sovětského svazu. Když se po půldruhém roce cesty dostal do Litvy, podařilo se mu společně se dvěma kamarády utéct a probít se pěšky až k Odře. Cesta zpět mu trvala ještě jednou více než půl roku.