Dobytčí transport na východ

Johannes Meyer byl coby patnáctiletý syn rolníka odveden k Rudé armádě a společně s dalšími hnal obrovská stáda koní a dobytka směrem do Sovětského svazu. Když se po půldruhém roce cesty dostal do Litvy, podařilo se mu společně se dvěma kamarády utéct a probít se pěšky až k Odře. Cesta zpět mu trvala ještě jednou více než půl roku.