Odysea se jménem

Elisabeth Steuerová žije od svého narození ve slezské obci Groß Peterwitz, Pietrowice Wielkie. Vyprávěla nám, jak byla v posledních válečných dnech s celou svou vesnicí naložena do vlaku, ve kterém se vydala na odyseu trvající půl druhého roku a vedoucí přes Vídeň, Horní Rakousy, Berlín a Meklenbursko-Přední Pomořansko zpět do její rodné vsi, která se nyní jmenuje Pietrowice Wielkie. Elisabeth Steuer se v padesátých letech musela proměnit v Elżbietu Stojerovou. Teprve o půl století později se směla opět přejmenovat na Elisabeth Steuerovou.