DEBUG2 DEBUG2 DEBUG2 http://trello.com/1/boards/UcraOqKz?fields=cards,lists,name&cards=open&card_fields=desc,idList,name,pos&card_attachments=true&card_attachment_fields=name,url,previews&lists=open&list_fields=name,id&organization=false&key=6a042c95e7f95dd31077afcb84c75fa1

Odysea se jménem

Elisabeth Steuerová žije od svého narození ve slezské obci Groß Peterwitz, Pietrowice Wielkie. Vyprávěla nám, jak byla v posledních válečných dnech s celou svou vesnicí naložena do vlaku, ve kterém se vydala na odyseu trvající půl druhého roku a vedoucí přes Vídeň, Horní Rakousy, Berlín a Meklenbursko-Přední Pomořansko zpět do její rodné vsi, která se nyní jmenuje Pietrowice Wielkie. Elisabeth Steuer se v padesátých letech musela proměnit v Elżbietu Stojerovou. Teprve o půl století později se směla opět přejmenovat na Elisabeth Steuerovou.