Smrt milovaného strýčka

Karl-Heinz Henschel je jedním z mála původních obyvatel Küstrinu, který ještě žije ve svém domovském městě – ovšem na německé straně. Dlouhá léta byl zástupcem primátora v bývalé küstrinské městské části Kietz. Bezprostředně po otevření hranic vyhledal kontakt s obyvateli Kostrzyna. Dnes cestuje jako žádaný pamětník z jednoho břehu Odry na druhý. Vypráví nám o posledních dnech války, kdy byl jeho strýc omylem označen za partyzána a zastřelen.