DEBUG2 DEBUG2 DEBUG2 http://trello.com/1/boards/UcraOqKz?fields=cards,lists,name&cards=open&card_fields=desc,idList,name,pos&card_attachments=true&card_attachment_fields=name,url,previews&lists=open&list_fields=name,id&organization=false&key=6a042c95e7f95dd31077afcb84c75fa1

Smrt milovaného strýčka

Karl-Heinz Henschel je jedním z mála původních obyvatel Küstrinu, který ještě žije ve svém domovském městě – ovšem na německé straně. Dlouhá léta byl zástupcem primátora v bývalé küstrinské městské části Kietz. Bezprostředně po otevření hranic vyhledal kontakt s obyvateli Kostrzyna. Dnes cestuje jako žádaný pamětník z jednoho břehu Odry na druhý. Vypráví nám o posledních dnech války, kdy byl jeho strýc omylem označen za partyzána a zastřelen.