Nebojácná matka

S Renate Dupkeovou jsme se seznámili prostřednictvím skupiny bývalých německých obyvatel Wroclawi (Breslau) žijících nyní v Berlíně. Velmi barevně nám vylíčila, jak se její rodina sestávající ze tří generací pokoušela přežít ve městě prohlášeném za pevnost, aby se pak ve své domovské vesnici, která je dnes jedním z předměstí Wroclawi, protloukala s pomocí rodiny jednoho sovětského důstojníka.