DEBUG2 DEBUG2 DEBUG2 http://trello.com/1/boards/UcraOqKz?fields=cards,lists,name&cards=open&card_fields=desc,idList,name,pos&card_attachments=true&card_attachment_fields=name,url,previews&lists=open&list_fields=name,id&organization=false&key=6a042c95e7f95dd31077afcb84c75fa1

Zofia & Erwin Decker

Zofia Deckerová byla z východopolských území, která byla v roce 1944 znovu obsazena Sovětským svazem, vyhnána k Odře. Erwin Decker se stal po roce 1945 z Němce Polákem, protože se jeho polská matka rozhodla zůstat ve svém rodném městečku východně od Odry. Vylíčil nám obtížný proces své polonizace. Dnes se rodina Deckerova hlásí k oběma svým identitám – ona v Kostrzyně nad Odrou a on v Berlíně-Kreuzbergu.