Zofia & Erwin Decker

Zofia Deckerová byla z východopolských území, která byla v roce 1944 znovu obsazena Sovětským svazem, vyhnána k Odře. Erwin Decker se stal po roce 1945 z Němce Polákem, protože se jeho polská matka rozhodla zůstat ve svém rodném městečku východně od Odry. Vylíčil nám obtížný proces své polonizace. Dnes se rodina Deckerova hlásí k oběma svým identitám – ona v Kostrzyně nad Odrou a on v Berlíně-Kreuzbergu.