DEBUG2 DEBUG2 DEBUG2 http://trello.com/1/boards/UcraOqKz?fields=cards,lists,name&cards=open&card_fields=desc,idList,name,pos&card_attachments=true&card_attachment_fields=name,url,previews&lists=open&list_fields=name,id&organization=false&key=6a042c95e7f95dd31077afcb84c75fa1

Projekt

Projekt OdraOderOdra vypráví příběh jedné krajiny – krajiny, jejíž obyvatelstvo bylo po Druhé světové válce během velmi krátké doby kompletně vyměněno. Poláci, kteří se usazovali ve městech a na vesnicích po vysídlení Němců, byli ze své strany většinou vysídlenci z bývalých východopolských území, která nyní připadla Sovětskému svazu. V této době byly milióny lidí nuceny přesídlit ze své staré vlasti do nového, nejistého domova. Nacionalistické sny o (mono) etnicky čistých národech si vyžádaly své nesčetné oběti. Projekt OdraOderOdra se pokouší vylíčit tehdejší události multiperspektivně, tedy z různých úhlů pohledu. Ptali jsme se německých, polských a českých pamětníků na jejich vzpomínky na jejich původní (často multietnickou) vlast, na vysídlení a na novou domovinu, která jim byla přidělena. Většina z nich byla tehdy dětmi nebo teenagery. O svých vzpomínkách často po desetiletí mlčeli. Příběhy, které naši němečtí, polští a čeští pamětníci vyprávěli, se samozřejmě velmi liší. Neexistují žádné vzorce, podle kterých by je bylo možné roztřídit. Právě to je ale základní myšlenka našeho projektu. Hledali jsme něco osobitého, hledali jsme subjektivní vzpomínky. Projekt OdraOderOdra byl financován z projektu Evropské unie „Aktivní Evropské Vzpomínání“. Při našich rešerších nás doprovázely děti a teenageři z Německa, Polska a České republiky. Velká skupina žáků z těchto tří zemí se několikrát setkala na kontaktních seminářích pořádaných na východobraniborském zámku Trebnitz, aby se zde intenzivně zabývala tématem nuceného přesídlení, diskutovala s pamětníky a promyslela si prezentaci těchto interview na připravované výstavě. Společně jsme cestovali podél toku Odry, abychom si prohlédli některá z dotyčných míst a promluvili si o nich s pamětníky. Výsledky naší práce jsou shromážděny na této internetové stránce. Soustředili jsme se na pět různých míst v krajině podél Odry: Z českého města Ostravy (dříve: Mährisch- a Böhmisch-Ostrau) jsme projížděli územím Horního Slezska v okolí Ratiboře přes Wrocław (Breslau) a Kostrzyn (Küstrin) do Szczecina (Stettin). Jednotlivá interview jsou prezentována v úplné a zkrácené verzi. Připravili jsme zkrácené, redigované a otitulkované úryvky z interview týkajících se určitých témat. V archivu v oddělení materiálů se pak nacházejí nezkrácené verze interview a jejich transkripce. Tento materiál je postupně zpracováván, opatřován titulky a tříděn podle témat. V plánu je provedení a zpřístupnění dalších interview.