DEBUG2 DEBUG2 DEBUG2 http://trello.com/1/boards/6yyEGLdd?fields=cards,lists,name&cards=open&card_fields=desc,idList,name,pos&card_attachments=true&card_attachment_fields=name,url,previews&lists=open&list_fields=name,id&organization=false&key=6a042c95e7f95dd31077afcb84c75fa1

Anton Sukatsch

Anton Sukatsch urodził się w Hluczińskim Kraiku, w okolicy, która po dziś dzień zamieszkała jest przez silną mniejszość niemiecką. Pan Sukatsch oprowadzał nas przez dwa dni po miejscach, w których prowadzone były działania wojenne. Pokazywał nam kryjówki, z których jako dziecko mógł bezpośrednio obserwować walczących żołnierzy. Bawił się porzuconymi bronią i amunicją i przeżył wiele strasznych chwil. Dla niego, Odra do dziś jest rzeką graniczną pomiędzy kulturą pruską i czeską.