Paweł Newerla

Paweł Newerla oraz jego rodzina uciekli przed Armią Czerwoną z Groß Peterwitz. Kilka tygodni później wrócili do Pietrowic Wielkich, gdzie pozostali. By móc zachować prawo własności do własnego gospodarstwa rolnego, rodzina Newerla zdecydowała się przyjąć obywatelstwo polskie. Paweł Newerla opowiedział nam o tym, jak układały się w nowych powojennych warunkach stosuki polsko-niemieckie.