Projekt

OdraOderOdra opowiada historię krajobrazu, którego mieszkańcy zostali „wymienieni” w krótkim czasie po II wojnie światowej, na innych. Polacy, którzy zamieszkali w opuszczonych wsiach i miastach, najczęściej sami zostali wysiedleni z kresów wschodnich, które przypadły po wojnie Związkowi Radzieckiemu. W tym okresie miliony ludzi znajdowało się w drodze pomiędzy ich dotychczasową, a nową, nieznaną ojczyzną. Nacjonalistyczne dążenie do osiągnięcia czystych etnicznie narodów, pociągnęło za sobą liczne ofiary. OdraOderOdra podejmuje wysiłek opowiedzenia wydarzeń, które wówczas się rozegrały w kontekście multiperspektywicznym. Z tą myślą zadaliśmy polskim, czeskim i niemieckim świadkom historii pytania o ich wspomnienia z roku 1945, o ich niejednokrotnie wieloetniczną, utraconą ojczyznę i o tę, która została im nagle przydzielona. Większość z nich była wówczas dziećmi. Niejednokrotnie latami nie wracali do tych wspomnień. Historie opowiedziane nam przez naszych polskich, czeskich i niemieckich świadków, oczywiście bardzo różnią się od siebie. Nie ma wzoru, według którego można byłoby je sklasyfikować. Ale to przecież jest główną myślą naszego projektu. Poszukiwaliśmy wspomnień wyjątkowych i subiektywnych. OdraOderOdra została sfinansowana ze środków programu unijnego „Aktive Europäische Erinnerung“. W czasie naszych badań towarzyszyła nam młodzież z Polski, Czech i Niemiec. Grupa uczniów z tych trzech państw spotkał się we wschodniobrandenburskim Trebnitz, by w czasie kilku seminariów intensywnie skoncentować się na tematyce przymusowych przesiedleń, rozmawiać ze świadkami historii, oraz by opracować przeprowadzone wywiady w formie wystawy. Wspólnie podróżowaliśmy wzdłuż Odry, by zobaczyć miejsca o których słyszeliśmy i porozmawiać ze świadkami historii. Na tej stronie internetowej zebraliśmy rezultaty naszej pracy. Skoncentrowaliśmy się na pięciu odcinkach Odry: Z czeskiej Ostrawy pojechaliśmy do śląskiego Raciborza i dalej przez Wrocław i Kostrzyn do Szczecina. Wywiady prezentowane są zarówno w wersji krótkiej, jak i długiej. Przygotowaliśmy krótkie, zredagowane wersje wywiadów. W „składzie materiałów“, znajdują się jednakże również nie poddane obróbce wywiady w ich pełnej wersji, wraz z transkrypcją. Materiał ten będzie w miarę upływu czasu segregowany, opracowywany i w dalszym ciagu udostępniany na naszej stronie internetowej. Nie zaprzestajemy także przeprowadzać dalszych wywiadów, z celem ich udostępnienia.