Eduard Naumowicz

Edward Naumowicz tęskni za pięknem swej utraconej kresowej ojczyzny. Za krajobrazami dzieciństwa, spokojnym współżyciem różnych narodowości – Polaków, Niemców, Rosjan, Żydów i Ukraińców. Katolików, protestantów, Żydów i grekokatolików. Opisał nam także moment przybycia do nowej, zniszczonej Ojczyzny. Do Kostrzyna. Trudne początki w opuszczonych przez niemieckich uciekinierów domach.