Anton Sukatsch

Anton Sukatsch urodził się w Hluczińskim Kraiku, w okolicy, która po dziś dzień zamieszkała jest przez silną mniejszość niemiecką. Pan Sukatsch oprowadzał nas przez dwa dni po miejscach, w których prowadzone były działania wojenne. Pokazywał nam kryjówki, z których jako dziecko mógł bezpośrednio obserwować walczących żołnierzy. Bawił się porzuconymi bronią i amunicją i przeżył wiele strasznych chwil. Dla niego, Odra do dziś jest rzeką graniczną pomiędzy kulturą pruską i czeską.