Ewa Unger

Rodzina Ewy Unger uciekła w obawie przed Niemcami, w pierwszych dniach wojny, z Polski zachodniej do Lwowa. Stamtąd została zesłana na Syberię, gdzie zmuszona była do przymusowej pracy. Po wieloletniej odysei, po śmierci ojca i brata, Ewa Unger trafiła wreszcie wraz z matką do Wrocławia, gdzie już w latach sześćdziesiątych zaangażowała się w proces pojednania polsko-niemieckiego. Z długiego wywiadu z Ewą Unger przygotowaliśmy trzy filmy, które poruszają trzy bardzo ważne tematy. Są to historia ucieczki do Lwowa i zsyłki na Syberię (1), życie we Wrocławiu po roku 1945 (2), oraz zaangażowanie w proces pojednania polsko-niemieckiego po roku 1945 (3).