Pędząc bydło na wschód

Johannes Meyer, wówczas piętnastoletni syn rolnika z Hitzdorf (Objezierze), został zmuszony w roku 1945 przez Armię Czerwoną do tego, by popędzić ogromne stada koni i bydła w stronę Związku Radziwckiego. Po półtorarocznej tułaczce dotarł na Litwę, skąd wreszcie wraz z dwoma przyjaciółmi postanowił uciec, by ponownie piechotą wrócić nad Odrę. Droga ta trwała jeszcze kolejne pół roku.