Żołnierz – dziecko

Podobnie jak i jego żona, Paul Steuer urodził się w Groß Peterwitz i także powrócił po wojnie do swej rodzinnej wsi. Lecz jego odyseja wyglądała inaczej, gdyż w ostatnich tygodniach dniach wojny powołany został do wojska. Jako nipełnoletni żołnierz tułał się wraz ze swoim oddziałem, aż wreszcie trafił w Bawarii do amerykańskiej niewoli. Starał się powrócić do swej małej Ojczyzny, która należała już do Polski, co nie było proste ze względu na zamknięcie granic. Do dziś mieszka w Pietrowicach.