Rozstrzelany ukochany wujek

Karl-Heinz Henschel jest jednym z niewielu byłych kostrzynian, którzy wciąż mieszkają w swoim rodzinnym mieście. Ale po niemieckiej stronie granicy. Przez lata był viceburmistrzem niegdysiejszej dzielnicy miasta Küstrin, Kietz. Po otwarciu granicy, natychmiast nawiązał kontakty z dzisiejszymi mieszkańcami Kostrzyna. Od tej pory jest aktywny po obu stronach Odry, jako świadek historii.