Odważna matka

Renate Dupke poznaliśmy dzięki grupie mieszkających w Berlinie byłych wrocławian. W barwny sposób opowiedziała nam o tym, jak jej trzypokoleniowa rodzina próbowała przeżyć w zamienionym w twierdzę Wrocławiu, a następnie o tym, jak przy pomocy opiekującej się nimi rodziny sowieckiego oficera, starała się żyć w swej położonej pod Wrocławiem rodzinnej wsi.