Ucieczka pociągiem

Klaus Thiel, emerytowany dramaturg operowy i dziennikarz radiowy, opowiedział nam o ostatnich dniach Küstrina, oraz o tym, jak uciekał z niego wraz z matką jednym z ostatnich jadących na zachód pociągów. Dziś Pan Thiel jest współpracownikiem polskiego muzeum w Kostrzynie i oprowadza grupy turystów po ruinach tamtejszego starego miasta.