Zofia & Erwin Decker

Zofia Decker została wypędzona z kresów wschodnich, które od roku 1944 ponownie okupowane były przez Związek Radziecki i trafiła nad Odrę. Erwin Decker w roku 1945 z Niemca stał się Polakiem, gdyż jego polska mama zdecydowała się wrócić do swego rodzinnego miasteczka na wschód od Odry. Pan Decker opowiedział nam o trudach procesu polonizacji, który przeszedł. Dziś rodzina Deckerów mieszka zarówno w Kostrzynie nad Odrą, jak i w Berlinie.