Melitta Sallai

Melitta Sallai, potomkini starej śląskiej szlachty, wychowywała się beztrosko do roku 1945 w zamku Muhrau, dziś Morawa. W ostatnich miesiącach wojny, jej rodzina uciekła do Bawarii. Po długich latach spędzinych na afrykańskich farmach, pani Sallai powróciła w latach dziewięćdziesiątych do należącego już do Polski zamku i stworzyła w nim przedszkole. Nauczyła się polskiego i przyjęła polskie obywatelstwo.