Śmierć matki

Jiřinka Kalembova urodziła się i wychowała w Ostrawie, gdzie w roku 1939 przeżyła wejście wojsk niemieckich, ale także była świadkiem ucieczek Czechów z zajętego przez Polaków Zaolzia. Jej brat zmuszony został w czasie wojny do pracy przymusowej na terenie Niemiec. Ona sama była w roku 1945 świadkiem tragicznej śmierci swojej matki, która zginęła w trakcie nalotu bombowego. Pomimo okrucieństw okupacji niemieckiej, zachowała w ciepłej pamięci swą niemiecką przyjaciółkę.