Polska przyjaciółka

Rodzina Elisabeth Henschel należała do niewielu niemieckich rodzin, którym nie zezwolono po zakończeniu działań wojennych, na opuszczenie ich rodzinnych Mieszkowic (Bärwalde). Powodem było to, że jej ojciec był ogrodnikiem i prowadził własne gospodarstwo szklarniowe. Tym samym był nowej władzy nieodzownie konieczny. Pani Henschel pracowała jako posługaczka u polskiej rodziny, gdzie zaprzyjaźniła się z dziewczynką z sąsiedztwa, z którą utrzymuje kontakt do dnia dzisiejszego. Spotkaliśmy się z nią, oraz jej mężem w ich domu w Küstrin-Kietz.